top of page

פרוייקטים

תערוכת צילום

 

מבט אישי  - דברי דפנה דורון האוצרת

צלמים עם מוגבלות שכלית והתפתחותית מזלפה עפולה וטבריה מצלמים את היומיום

תערוכת "מבט אישי" הינה תוצר של תהליך ארוך בו השתתפו 15 צלמים משלושה ישובים שבהם פועלת עמותת אשכולות בעמק ובהר: כפר זלפה, עפולה וטבריה.  בתהליך העבודה,  כל משתתף  קבל מצלמה אליו הביתה והחל לצלם את סביבתו  המידית, הקרובה והיומיומית בשאיפה לשקף  דרכה את נקודת מבטו האישית והייחודית : כל אחד על פי דרכו, הבנתו ואופן התבוננותו. התערוכה באה לספר את הסיפור האישי של כל מי  שמוכן היה לקחת חלק במסע זה.

בפרויקט. את הצלמים לוותה והדריכה  יערה גור-ארי מדריכת צילום  מקצועית .

התבוננותם  הייחודית, התמימה ולעיתים – המפתיעה של הצלמים בעלי המוגבלות,  כלפי העולם הסובב אותם, מייצרת  סקרנות ורצון לקרבה.  בנוסף   מביאה עמה התערוכה אמירה חברתית בתחום קבלת השונה, שילוב אוכלוסיות הבאות מרקעים שונים, שיתופי פעולה בין  קהילתיים וחשיפה לפעילות הברוכה של  תלמים , מע"ש-  מעלה עירון , ומערכי דיור - עפולה וטבריה

צוות ההפקה

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

אוצרת: דפנה דורון

מדריכת צילום: יערה גור אריה

גרפיקאית: טוני

מדריכות מלוות: פולינה דופיק, אימן ראשד

צות היגוי: ראנה סאפיה, חנה גינת, דלית גורן, איריס פריבמן

צוות התערוכה:

מנהלת הגלריה לאומנות בכפר זלפה: ג'וליאנה אמארה

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

bottom of page