top of page

פינת חי - מרחב חי

פינת חי במודל חדש  "מרחב חי".

המרחב החי nספק  תעסוקה וטיפולים באמצעות בע"ח לחברים, 

תחום הטיפול הרגשי הכלול במסגרת המרחב החי , מבוסס על תפיסה חדשנית וייחודית המיושמת בהצלחה רבה כבר שנים רבות, והתוצאות ניכרות בשטח.

העמותה מעוניינת, באמצעות פעילותה במרחב החי, להעמיק את התחום התעסוקתי בדגש טיפולי.

במרחב החי אנו רוצים לשים דגש לא רק על הפן החינוכי והתעסוקתי אלא גם על הפן הרגשי:

.Animal Assisted Therapy

ההנחה היא שללא רווחה רגשית, יכולת התפקוד יורדת, הדבר נכון לגבי כל אדם באשר הוא. על אחת כמה וכמה לאדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית.  על כן, אנו מעוניינים להרחיב את התעסוקה הקיימת ם היום, לתת דגש על טיפולים רגשיים באמצעות הקמת המרחב החי, בהתאם לרוח המקום.

המטרות עיקריות של המרחב החי 

1.         פריצת ה"גטו" שבו נמצאים אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית ע"י שיתוף פעולה עם הקהילה הסובבת.

2.         הצורך בחום, אהבה וקירבה של האנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית, צורך זה חזק יותר בימים שאינם 

             כתיקונם, הטיפול בבע"ח  והמגע עימם, נותנים מענה לצורך זה.

3.         הטיפול בבע"ח מעניק בטחון, רגיעה, הפחתת חרדות ופחדים ומסייע באיזון נפשי.

4.         טיפול בבע"ח יוצר קשר, בין סיבה לתוצאה. מתקיים תהליך המסייע לפתח תחושת מסוגלות ונותן מענה לצרכים       

          רגשיים, מעניק ידע, מעצים את ה"חבר" ומאפשר בחירה והבחנה בין  מעשים (טוב/רע, מועיל/מזיק, מקדם/מעכב)

5.         פינת החי אמורה להוות מרכז ליזמות חברתית ואבן שואבת לתושבי הסביבה.

6.         הרחבת הפעילות של מרכז המבקרים והגדלת מספר המבקרים בו, שוב אלמנט של קשר עם הסביבה וחשיפת 

           החברים והפעילות לקהילות שונות.

 

 

אוכלוסיית היעד

1.         150האיש עם מוגבלות שכלית העובדים  בחוות תלמים   ומגיעים ממוסדות ומערכי דיור בצפון.

2.         40 בני נוער מגיל 13 עד 18 הנמצאים במעון שהוא חלופת מעצר , אשר מגיעים פעם בשבוע לעבוד בחווה. ולקבל     

            טיפולים נפשיים באמצעות מטפלים בבע"ח.

3..         סטודנטים הלומדים טיפול באמצעות בעלי חיים מסמינר אורנים וסמינרים אחרים.

4.         מטיילים המגיעים למרכז המבקרים בטיולים מאורגנים: מבוגרים, בתי ספר, צבא, גני ילדים, חברות וארגונים

5..         מטפלים באמצעות בע"ח ומטופלים.

bottom of page