top of page
shvil_israel-31.jpg

פעילות העמותה

אשכולות בעמק ובהר פועלת למען אנשים בעלי צרכים מיוחדים במוסדות בצפון . העמותה חותרת להשגת כבוד ושוויון לאנשים עם צרכים מיוחדים, ומבקשת להקיף אותם בחברה סובלנית ותומכת שתעניק להם הזדמנות לחיים איכותיים. אשכולות בעמק ובהר פועלת לקידום   אנשים עם מוגבלת שכלית התפתחותית במוסדות ומערכי דיור בחיפה, טבריה, מגדל העמק ועפולה. בהם חיים כ-400 דיירים מגיל6  עד 87. 

מוסדות

bottom of page