top of page
אשכולות בעמק ובהר הינה עמותה בצפון הארץ הפועלת לשילוב בקהילה של אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית המתגוררים במוסדות, מערכי דיור בקהילה ועובדים בתעסוקה שיקומית.

אנחנו באשכולות בעמק ובהר חולמים על חברה שיוויונית אשר  תיתן הזדמנות לכל האנשים באשר הם, מכל צבע דת מין ויכולות , להיות חלק שווה בחברה ולקבל יחס שווה.

          לסרטון של העמותה . 

דרושים  מתנדבים בתחומים רבים של פעילויות העמותה: מדריכים לפעילויות  בשעות הפנאי ובשעות התעסוקה.  מלווים  פרטניים וקבוצתיים 

מטרותינו

אנו שואפים ליצור את מרב האפשרויות להשתלבות אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית בחברה ובקהילה הסובבת ע"י פתיחת שערינו ויצירת  שער אל החברה.

bottom of page